Jak jsem fotil prezidenta

Vše se seběhlo velice rychle a netušil jsem při naší cestě po jižní Africe, že budu takovémuto aktu přítomen.  V jakési zapadlé vesnici Mabebe v Botswaně jsme se vynořili z N.P.Moremi s tím, že nám docházejí potraviny a je nutno je doplnit. Široko daleko nebylo jiné obydlené  území v dosahu. Bylo nám divné, že při příjezdu na pokraj vesnice čítající všehovšudy 300obyvatel je tam na africké poměry neobyčejně čisto a uklizeno. Na návsi čerstvě postavené 2 velké stany a velké shromáždění lidí. Ponenáhlu se objevil v saku a kravatě vyšvihlý africký elegán a sdělil nám, že je starostou obce a čeká na příjezd prezidenta Botswany. Trochu jsme se pousmáli pod fousy. V takové díře a prezident?? Nicméně okolní indicie leccos napovídaly. Za chvíli se přihnalo několik aut. Vojáci a policisté, po zuby ozbrojení,  kteří dorazili, obklíčili vesnici a zajistili celé okolí. Pak dorazila ochranka. Byli jsme v té chvíli jediní cizáčci a navíc bílí v okolí. Jasně jsme vyčnívali z davu. Velitel  této ochranky nás hned prověřil, co jsme zač a sdělil, že fotografovat presidenta je zakázáno.  Na vyklizeném prostranství se sešla postupně celá vesnice. Všichni nažehlení, děti s praporky ve státních barvách.
  A skutečně do několika minut se objevila skupinka aut, z nich vystoupila početná vládní delegace v čele s prezidentem Botswany Khama Seretze Ian Khamou. Ani nevypadal jako černoch spíš jako arab. Dozvěděli jsme se, že má částečně bělošský původ.Matka byla běloška a jeho otec studoval na právnické fakultě Oxfordské univerzitě. On sám taktéž vystudoval na významné evropské univerzitě. Zazněla státní hymna a pak následovalo mnoho projevů. Všechny byly vedeny v afrikánštině, které se nedalo rozumět. Jen občas nám někdo z místních řekl, o co se jedná. Z toho nám vyplynulo, že to je nejen vzdělaný , ale i chytrý člověk, který chce zajistit blaho a dobrou budoucnost pro obyvatele země. Botswana totiž žije v současnosti z vývozu nerostného bohatství. Tato zásoba by měla vydržet asi ještě na 10let. Ale prezident myslí na budoucnost a vysvětloval lidem, že už nyní je potřeba s pomocí státu i v těchto malých lokalitách postavit nejen školu, ale i infrastrukturu pro turisty, ze které by jim plynuly v budoucnosti nemalé příjmy. Bylo mi podivné, že ve státě s rozlohou 581 730km2 cca 8x větší než Česká republika, věnuje prezident svoji pozornost zrovna takové díře o 300 obyvatelích. Ale při počtu obyvatel celé Botswany cca 2,1milionu a minimálnímu osídlení (3,4 obyvatel/km2 ),  je i tato vesnice v okruhu státního zájmu, neboť leží v blízkosti jednoho N.P.  Mimochodem Botswana je třetí nejrozvinutější stát Afriky díky těžbě a vývozu diamantů.